We Are Warriors!
  • 4.0

We Are Warriors!

  • Phiên bản mới nhất
  • Lessmore UG

Tiến hóa qua các thời đại và thống trị chiến trường!

Giới thiệu về trò chơi này

Sử dụng thức ăn để tập hợp các đơn vị và đánh bại kẻ thù của bạn trong trận chiến!

Phát triển qua các thời đại!

Gửi Dino Riders vào trận chiến trong Thời kỳ đồ đá, Chiến binh Spartan trong Thời đại đồ sắt và Xe tăng trong Thời đại hiện đại!

Chinh phục các cuộc chiến và trở thành vị tướng vĩ đại nhất thế giới từng thấy!

Phiên bản We Are Warriors!