Chess Deluxe
  • 3.3

Chess Deluxe

  • Phiên bản mới nhất
  • MobileFusion Apps Ltd

Một trò chơi cờ vua cổ điển.

Giới thiệu về trò chơi này

Chơi cờ với máy tính, một người bạn trên cùng một thiết bị, hoặc ai đó trên internet.

Khi chơi với máy tính, bạn có thể lựa chọn giữa bốn khó khăn khác nhau.

Trò chơi này sử dụng các quy tắc quốc tế. Để giúp người mới bắt đầu, khi một phần được chọn, các bước di chuyển có thể được đánh dấu.

Phiên bản Chess Deluxe