Chess Deluxe
  • 3.3

Chess Deluxe

  • آخرین نسخه
  • MobileFusion Apps Ltd

بازی کلاسیک شطرنج.

درباره این بازی

شطرنج بر روی کامپیوتر، یک دوست در همان دستگاه یا شخص دیگری در اینترنت بازی کنید.

هنگام بازی در برابر کامپیوتر، می توانید بین چهار مشکل مختلف را انتخاب کنید.

این بازی با استفاده از قوانین بین المللی است. برای کمک به مبتدیان، هنگامی که قطعه انتخاب می شود، حرکت های احتمالی برجسته می شوند.

نسخه ها Chess Deluxe