Nghĩ rằng bạn có những gì nó cần để áp dụng POU?

Giới thiệu về trò chơi này

Bạn có những gì nó cần để chăm sóc thú cưng ngoài hành tinh của riêng bạn?! Cho nó ăn, làm sạch nó, chơi với nó và xem nó lớn lên trong khi lên cấp và mở khóa các hình nền và trang phục khác nhau để đáp ứng sở thích độc đáo của bạn. Làm thế nào bạn sẽ tùy chỉnh Pou của bạn?

Cho ăn và chăm sóc Pou, và xem nó phát triển! Chơi các trò chơi trong phòng trò chơi và thu thập tiền xu! Thử nghiệm với Độc dược tại Phòng thí nghiệm! Tùy chỉnh ngoại hình của Pou! Hãy thử trang phục mới, mũ và kính mắt! Tùy chỉnh hình nền của mỗi phòng! Mở khóa thành tích và các mục đặc biệt! Ghé thăm và chơi với bạn bè của bạn! Nói chuyện với Pou và lắng nghe lại!

Phiên bản Pou