U-Haul
  • 3.3

U-Haul

  • Phiên bản mới nhất
  • U-Haul International

Nhận chuyển Made Easier® với các quan chức U-Haul® Di chuyển ứng dụng lưu trữ.

Giới thiệu về ứng dụng này

Nhận chuyển Made Easier® với các quan chức U-Haul® Di chuyển ứng dụng lưu trữ. Thuê và trả lại một chiếc xe tải hoặc xe kéo ngay từ điện thoại của bạn. Quản lý mọi khía cạnh của di chuyển của bạn từ phòng để trả lại. Theo dõi tất cả các đơn đặt hàng của bạn, quản lý tài khoản của bạn, thuê tự cất giữ và di chuyển ngay. Thuê Moving Helpers®, hộp tự, di chuyển vật tư cho giao hàng hoặc phát hàng trong cửa hàng, và nhiều hơn nữa.

Phiên bản U-Haul