Chinese Grammar Challenges
  • 3.8

Chinese Grammar Challenges

  • آخرین نسخه
  • trainchinese

2،000 تمرین دستور زبان ، واژگان و درک مطلب از چینی

درباره این برنامه

به زبان چینی خود یک تمرین کامل با چالش های ایده آل برای دانشجویان هدفمند موفقیت HSK ، یا هر کسی که می خواهد ماندارین خود را به سطح بعدی ببرد ، ارائه دهید!

بیش از 2،000 تلاش

چالش های چینی شما را در زمینه مهارت های خواندن ، نوشتن و گوش دادن و همچنین دانستن دقیق دستور زبان و نحو چینی آزمایش می کند.

کاملاً توضیح داده شده است

برنامه های زیادی می توانند سؤالاتی را برای شما به وجود آورند ، اما بندرت وجود ندارد. به جای مجبور کردن شما برای حدس زدن که چرا جواب های شما درست یا غلط است ، Challenges چینی توضیحات مفصلی را که توسط متخصصان زبان مادری ما نوشته شده است ارائه می دهد.

با توجه به HSK؟

هر چالش با سطح HSK جفت می شود ، بنابراین می دانید که مطالب مورد نیاز برای قبولی در آن امتحان را می آموزید!

بخشی از خانواده آموزش دیده

چالش های چینی یکپارچه با برنامه فرهنگ لغت و کارتهای فلش مربی کار می کند. بیشتر تمرین ها با کلمات موجود در فرهنگ لغت مرتبط هستند و می توانید فقط با یک شیر آب به آنجا بروید.

نسخه ها Chinese Grammar Challenges