Trivia Quiz Knowledge
  • 4.1

Trivia Quiz Knowledge

  • آخرین نسخه
  • Quiz & Trivia Games

TRIVIAL یک بازی چیزهای بی اهمیت جذاب است که دانش شما را به چالش می کشد!

درباره این بازی

بی اهمیت است بازی چیزهای بی اهمیت به چند دسته تقسیم برای به چالش کشیدن دانش خود را!


چگونه به بازی:
• شروع یک بازی جدید
• انتخاب دسته مورد علاقه خود را
• پاسخ به این 7 سوال در کوتاه ترین زمان


شما می توانید از مقوله های زیر را انتخاب کنید:
• جغرافیا (کشورها، پایتخت، پرچم ...)
• سرگرمی (فیلم، موسیقی، هنرمندان ...)
• تاریخ
• هنر و ادبیات (کتاب، نقاشی ...)
• علم و طبیعت
• ورزشی (فوتبال، بازی های هیئت مدیره ...)

آیا می خواهید بیش از یک دسته؟ بدون مشکل! شما می توانید حالت تصادفی را انتخاب کنید تا بازی شما دارای یک کمی از همه چیز؛)

بی اهمیت امتحان - دستیابی به دانش را نشان می دهد مجموعه ای از فعالیت شما را به ماندن در مسیر عملکرد خود را در بازی و همیشه سعی کنید برای بهبود حداکثر خود را!

نسخه ها Trivia Quiz Knowledge