Water Sort Quest
  • 4.7

Water Sort Quest

  • آخرین نسخه
  • mobirix

درباره این بازی

یک بازی که در آن آب همرنگ را جمع آوری می کنید و یک لوله را تکمیل می کنید!

بازی ماموریت مرتب‌سازی آب را بازی کنید تا مغز خود را آموزش دهید و سطوح بالا را به چالش بکشید!

[نحوه انجام بازی]
- لوله را به آرامی لمس کنید تا آب در لیوان دیگری بریزد.
- فقط زمانی می توان آب را جابجا کرد که آب بالایی یک رنگ باشد.
- زمانی که فضای کافی در لوله وجود داشته باشد می توان آب را جابجا کرد.
- هر رنگی از آب را می توان به لوله خالی منتقل کرد.
- اگر تمام آب یک رنگ را در هر لوله قرار دهید، موفقیت آمیز است.
-؟ را می توان با حرکت آب در بالا پیدا کرد.
- می توانید هر زمان که بخواهید صحنه را مجدداً راه اندازی کنید، حتی اگر گیر کرده باشید.

[مشخصه]
- شما می توانید آن را با یک انگشت کنترل کنید.
- محدودیت زمانی وجود ندارد، و شما می توانید در هر زمان و هر مکان بازی کنید.
- هر کسی می تواند به راحتی از آن لذت ببرد.
- از آیتم ها برای آسان تر کردن آن استفاده کنید!
- با سایر کاربران رقابت کنید و رتبه خود را برای دریافت جوایز اضافی بالا ببرید.

Homepage :
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4864673505117639552

Facebook :
https://www.facebook.com/mobirixplayen

YouTube :
https://www.youtube.com/user/mobirix1

نمایش برنامه

Water Sort Quest Water Sort Quest Water Sort Quest Water Sort Quest Water Sort Quest Water Sort Quest Water Sort Quest Water Sort Quest

نسخه ها Water Sort Quest