Primal Conquest: Dino Era

Primal Conquest: Dino Era

  • آخرین نسخه
  • 37GAMES

زنده بمانید، شکوفا شوید، پیروز شوید!

درباره این بازی

زنده بمانید، شکوفا شوید، پیروز شوید! مسئولیت یک قبیله پارینه سنگی را بر عهده بگیرید، از بقای آنها در یک دنیای متخاصم اطمینان حاصل کنید و آنها را در فتح اولیه: عصر دینو به سوی شکوه هدایت کنید!

شکارچیان ماقبل تاریخ را شکار کنید
زندگی ماقبل تاریخ می تواند سخت باشد. اگر نمی خواهید طعمه جانوران ترسناک شوید، بهتر است شروع به شکار آنها کنید. خبر خوب این است که ممکن است بتوانید برخی از آنها را اهلی کنید.

دفاع از برج
واحدها را استخدام کنید، آنها را در برج ها قرار دهید و از قلمرو خود در برابر امواج دشمنان پیش رو دفاع کنید! حتی بهتر است اگر بتوانید چند دایناسور را رام کنید. فقط اجازه ندهید کسی به تخم دایناسور شما برسد!

ادغام واحدها
شما می توانید واحدها را ادغام کنید تا قدرت آنها را افزایش دهید، اما زیاد طول نکشید! اگر می خواهید مزاحمان را از دهکده خود دور نگه دارید، به انگشتان سریع و رفلکس های سریعتر نیاز دارید!

دهکده خود را بسازید
یک دهکده پر رونق از پایه بسازید! قلمروهای خود را ایمن کنید، اطمینان حاصل کنید که قبیله شما ایمن است و به خوبی تغذیه می شود، سپس به بیرون گسترش دهید. دنیا مال شماست که فتح کنید!

** نیروهای خود را جمع آوری کنید
شما خود را در این دنیای بدوی تنها نخواهید یافت. دوستان خود را جمع آوری کنید و با بازیکنان دیگر برای کنترل منابع و قلمرو مبارزه کنید.

در کنار دایناسورها بجنگید
شما می توانید طیف عظیمی از دایناسورها را دستگیر و رام کنید تا در کنار نیروهای خود بجنگند. دایناسورهای خود را ارتقا دهید تا قدرتمندتر شوند و با قدرت غیرقابل توقف خود بر میدان جنگ تسلط پیدا کنید!

نسخه ها Primal Conquest: Dino Era