Falcon Squad : Bắn máy bay 89.2 Tải xuống APK cho Android

Falcon Squad : Bắn máy bay
4.7 0+
89.2
  • {
  • "Tên gốc": "Falcon Squad",
  • "Tên gói": "invaders.os.galaxy.space.shooter.attack.classic",
  • "Được cung cấp bởi": "ONESOFT GLOBAL PTE. LTD.",
  • "Phiên bản": "89.2",
  • "Mã phiên bản": "892",
  • "Cập nhật": "Tháng mười một 2022",
  • "Yêu cầu": Android "4.4+"
  • }

Tải về Falcon Squad 89.2 APK - trực tiếp từ Google Play

Tùy chọn Tải xuống
Phiên bản
ABI
Thiết bị
ID thiết bị của bạn
Tên thiết bị
Android
DPI
Ngôn ngữ