Chiến trường 2.3.0 Tải xuống APK cho Android

Chiến trường
4.3 0+
2.3.0
  • {
  • "Tên gốc": "PUBG Mobile",
  • "Tên gói": "com.pubg.krmobile",
  • "Được cung cấp bởi": "KRAFTON, Inc.",
  • "Phiên bản": "2.3.0",
  • "Mã phiên bản": "16915",
  • "Cập nhật": "Tháng mười một 2022",
  • "Yêu cầu": Android "10+"
  • }

Tải về Chiến trường 2.3.0 APK - trực tiếp từ Google Play

Tùy chọn Tải xuống
Phiên bản
ABI
Thiết bị
ID thiết bị của bạn
Tên thiết bị
Android
DPI
Ngôn ngữ