Vào phòng sau 2.0.1 Tải xuống APK cho Android

Vào phòng sau
3.6 0+
2.0.1
  • {
  • "Tên gốc": "Into The Backrooms",
  • "Tên gói": "com.oldfashiongames.intobackrooms",
  • "Được cung cấp bởi": "OldFasionGames",
  • "Phiên bản": "2.0.1",
  • "Mã phiên bản": "7",
  • "Cập nhật": "Tháng mười 2022",
  • "Yêu cầu": Android "5.1+"
  • }

Tải về Vào phòng sau 2.0.1 APK - trực tiếp từ Google Play

Tùy chọn Tải xuống
Phiên bản
ABI
Thiết bị
ID thiết bị của bạn
Tên thiết bị
Android
DPI
Ngôn ngữ