L.Point với L.Pay 7.5.7 Tải xuống APK cho Android

L.Point với L.Pay
3.8 0+
7.5.7
  • {
  • "Tên gốc": "L.POINT with L.PAY",
  • "Tên gói": "com.lottemembers.android",
  • "Được cung cấp bởi": "Lotte Members Co., Ltd.",
  • "Phiên bản": "7.5.7",
  • "Mã phiên bản": "7570",
  • "Cập nhật": "Tháng mười 2022",
  • "Yêu cầu": Android "7.0+"
  • }

Tải về L.Point với L.Pay 7.5.7 APK - trực tiếp từ Google Play

Tùy chọn Tải xuống
Phiên bản
ABI
Thiết bị
ID thiết bị của bạn
Tên thiết bị
Android
DPI
Ngôn ngữ