Galaxy Squad: Space Shooter 1.07 Tải xuống APK cho Android

Galaxy Squad: Space Shooter
4.1 0+
1.07
  • {
  • "Tên gốc": "Galaxy Squad: Space Shooter",
  • "Tên gói": "com.galaxysquad.spaceshooter",
  • "Được cung cấp bởi": "OK Games",
  • "Phiên bản": "1.07",
  • "Mã phiên bản": "107",
  • "Cập nhật": "Tháng mười 2022",
  • "Yêu cầu": Android "5.1+"
  • }

Tải về Galaxy Squad 1.07 APK - trực tiếp từ Google Play

Tùy chọn Tải xuống
Phiên bản
ABI
Thiết bị
ID thiết bị của bạn
Tên thiết bị
Android
DPI
Ngôn ngữ