Lựa chọn nuôi dạy con cái 0.7 Tải xuống APK cho Android

  • {
  • "Tên gốc": "Parenting Choices",
  • "Tên gói": "com.bartoogamecompany.ParentingChoices",
  • "Được cung cấp bởi": "Lion Studios",
  • "Phiên bản": "0.7",
  • "Mã phiên bản": "38",
  • "Cập nhật": "Tháng hai 2021",
  • "Yêu cầu": Android "4.4+"
  • }

Tải về Lựa chọn nuôi dạy con cái 0.7 APK - trực tiếp từ Google Play

Tùy chọn Tải xuống
Phiên bản
ABI
Thiết bị
ID thiết bị của bạn
Tên thiết bị
Android
DPI
Ngôn ngữ