Saferlogs

Saferlogs

  • Phiên bản mới nhất
  • Saferlogs

ELD dễ dàng để quản lý đội tàu hiệu quả

Giới thiệu về ứng dụng này

Hợp lý hóa việc quản lý đội xe của bạn với ứng dụng ELD tiên tiến của chúng tôi. Ứng dụng Thiết bị ghi nhật ký điện tử (ELD) thân thiện với người dùng của chúng tôi đảm bảo tuân thủ các quy định đồng thời nâng cao hiệu quả tổng thể.

Các tính năng chính:

- Theo dõi thời gian thực: Theo dõi vị trí phương tiện của bạn 24/7.
- Tuân thủ HOS: Đơn giản hóa việc theo dõi Giờ làm việc (HOS) để tuân thủ quy định.
- Ghi nhật ký tự động: Giảm bớt thủ tục giấy tờ với các mục nhật ký tự động.

Ứng dụng ELD của chúng tôi được thiết kế để trao quyền cho người quản lý đội xe, tài xế và người điều phối, cung cấp giải pháp toàn diện để nâng cao năng suất và tuân thủ. Trải nghiệm tương lai của quản lý đội xe - tải xuống ngay!