فاكس للبريد السريع

فاكس للبريد السريع

  • Phiên bản mới nhất
  • Iraq Techno

Fax cho thư

Giới thiệu về ứng dụng này

Là một trong những công ty được cấp phép chính thức trong nước và chuyên nghiệp trong lĩnh vực giao nhận đơn hàng, chúng tôi có chi nhánh
Ở tất cả các tỉnh của Iraq
Chi nhánh đầu tiên, Baghdad, Ziona, gần Sân vận động Al-Shaab
Nhánh thứ hai, Baghdad, Al-Dora, đầu đường Abu Tayara
Nhánh thứ ba, Anbar, Ramadi, Phố Al-Iskan
Chi nhánh 4, Mosul, Nhóm văn hóa, Chi nhánh nhà hàng cà chua

Phiên bản فاكس للبريد السريع