Japanese Writer

Japanese Writer

  • آخرین نسخه
  • trainchinese

کانا و کانجی را از طریق بازی یاد بگیرید!

درباره این برنامه

آیا در حال یادگیری زبان ژاپنی هستید، اما در تلاش برای تسلط بر سیستم نوشتاری هستید؟ آیا دوست دارید یک راه سرگرم کننده برای به خاطر سپردن با اطمینان دستورات سکته مغزی وجود داشته باشد؟ در حال حاضر وجود دارد!

کاراکترها از بالای صفحه می افتند. آیا می توانید آنها را قبل از اینکه به پایان برسند بنویسید؟

Japanese Writer یک راه عالی جدید برای تسلط بر نوشتن کاراکترهای ژاپنی از جمله هیراگانا، کاتاکانا و بیش از 2000 کانجی از JLPT سطوح 5 تا 1 است.

دارای یک الگوریتم تکراری داخلی است که عملکرد شما را با هر کاراکتر پیگیری می کند. کسانی که با آنها اشتباه می کنید بیشتر در طول بازی ظاهر می شوند!

همچنین یک مرجع شخصیت عالی است. هر کاراکتری را با رومی‌سازی یا با تایپ ژاپنی جستجو کنید—همه تلفظ‌های آن را می‌شنوید و ترتیب ضربه‌های صحیح را نیز خواهید دید.

همه شخصیت‌های سطح 5 JLPT رایگان هستند و یک گزینه اشتراک با قیمت نسبتاً مناسب برای کسانی که آماده ادامه یادگیری خود هستند وجود دارد.

نسخه ها Japanese Writer