Crazy Idiom - 疯狂猜成语
  • 5.0

Crazy Idiom - 疯狂猜成语

  • آخرین نسخه
  • 智上游科技

سطوح اصطلاحی عظیم برای شکستن

درباره این بازی

"Crazy Guess Idioms" یک بازی پازل به زبان چینی است. شما می توانید جذابیت اصطلاحات با ویژگی های چینی را با دوستان خود تجربه کنید. همچنین می توانید از طریق وی چت به اشتراک بگذارید، کمک بخواهید و دوستان خود را به چالش بکشید تا ببینید چه کسی با استعدادترین است. وارث فرهنگ چینی که سرشار از دانش و پنج ماشین است. فرهنگ چینی تاریخی طولانی دارد و اصطلاحات جوهر تمدن چینی هستند. اگرچه می توانید خوب صحبت کنید، اما ممکن است نتوانید اصطلاحات نمایش داده شده توسط تصاویر در بازی را حدس بزنید.
【ویژگی محصول】
1.400+ سطح برای شما برای بازی
2. می توانید از دوستان خود بخواهید که به شما در ایجاد اصطلاحات کمک کنند
3. برای دریافت پاسخ اصطلاحات می توانید سکه های طلا خرج کنید
4. لیست امتیازات و دستاوردها

نسخه ها Crazy Idiom - 疯狂猜成语